De flesta restaurangbesök startar på nätet

Att ha en egen hemsida är idag en självklarhet för de flesta verksamheter. För dig inom restaurangbranschen är det en viktig del av din synlighet online. Dina gäster finns där och därför ska självklart din verksamhet finnas där. Med en egen hemsida har du möjlighet att ta kontroll över restaurangens synlighet och bli en del av gästens beslutprocess. 


Nedan följer 5 tips som kan vara bra att bära med sig när det kommer till att skapa en hemsida för din restaurang.

1. Representativ