top of page

viktig och vi värnar

Vår omvärld är

om ett hållbart

resursnyttjande

Så här tänker vi på Gastrogate

En del av vår mission. 

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på en del av Gastrogates mission som lyder "Positiva restaurangupplevelser sker genom att vi arbetar hållbart utifrån restaurangens lönsamhet och värdering av resurser".  Det innebär att vi i alla processer inom Gastrogate där det är möjligt har detta fokus. Vi vill se till att det vi gör även får en positiv inverkan på vår omvärld och hur den mår och samtidigt bidrar till att de som är kunder hos oss får de verktyg och hjälpmedel de behöver för att på ett smidigt sätt planera sina resurser.

 

Engångsbestick

Vi gör våra val med ett hållbarhetsperspektiv.

För en hållbar framtid gäller det att alla tar ansvar. I den mån vi kan ser vi över vår egen miljöpåverkan genom att minimera möten som innebär resor, alltid köpa ekologiska produkter i den mån det går, att uppmuntra våra kunder till att ha

e-faktura och genom att granska de leverantörer som vi anlitar utifrån deras hållbarhetsarbete. 

 

bottom of page